Algemene voorwaarden

. Het fotografisch werk van Ursula Cardenas Fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk, en is onderhevig aan auteursrechten.
De foto’s blijven eigendom van de fotograaf en mogen door de klant, bij de volledige betaling, alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Voor commerciële doeleinden, moet de klant toestemming vragen en de gepaste vergoeding geven aan de fotograaf. Indien niet, worden gerechtelijke stappen ondernomen.
. Ursula Cardenas Fotografie is vrij om de gemaakte foto’s en video’s te allen tijde te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites. Gelieve de fotograaf op de hoogte te brengen als u dit niet wenst.
. De foto’s, uit de selectie die de fotograaf maakt, worden in de stijl van de fotograaf bewerkt en mogen niet verder bewerkt worden.
. De foto’s in klein formaat zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden op bijvoorbeeld sociale media. De foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites.
Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
. Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
. Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan voor, tijdens of na de fotosessie.
. Klachten dienen zo spoedig mogelijk worden inegdiend, in ieder geval binnen 5 werkdagen na de fotosessie of levering.
. De foto’s worden geleverd pas na de betaling van het volledige bedrag. Dit bedrag word binnen de 30 dagen betaald.
. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn heeft ontvangen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze nog worden bekomen mits betaling van een toeslag.
. Bij boeking van een fotosessie aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent.